Skip Navigation Links

سوزن دوزی

آنچه با کمک سوزن و الیاف مختلف (ابریشم -پشم -کرک پنبه و کتان ) روی پارچه ، نمد ، چرم و تور دوخته می شود ؛ سوزن دوزی می گویند که براساس کاربرد، نقوش، مواد وابزار و تکنیک با یکدیگر تفاوتهای فاحشی دارند به همین لحاظ با بیان نام شهر به این نکته مهم اشاره می شود زیرا سوزن دوزی های هر شهر با شهر دیگر کاملا متفاوت هستند ؛ لذا در ابتدای امر بهتر است به رشته های دوختی که در هر شهر از رونق خوبی برخوردارند اشاره شود و سپس به بیان تاریخچه، تفاوت، تکنیک، رنگ و تاثیر شرایط مختلف تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و اعتقادی آنها پرداخته شود.
مروری بر تاریخچه هنر سوزندوزی:
سوزندوزی یکی از صنایع دستی سنتی کشور ما می باشد که از دیر باز در بین خانواده های هنرمند رایج و معمول بوده است .قدیمی ترین هنر سوزندوزی که به جای مانده مربوط به دوران سلجوقی ست
در قرن هفتم و هشتم هجری این هنر تحت تاثیر هنر چینی قرار گرفت و از تنوع بیشتری برخوردار گردید . در دوران صفویه هنر سوزندوزی همگام با سایر هنرها در شهر قزوین رواج کامل یافت (قزوین در گذر گاه هنر ، محمد باقر آصف زاده -انتشارات بحرالعلوم چاپ اول 1374 - ص 45)


8 اردیبهشت


6 اردیبهشت


1 اردیبهشت


21 اسفند 1396

ابریشم دوزی یکی از زیر مجموعه های سوزندوزی ها می باشد


22 اردیبهشت 1396


1234567