Skip Navigation Links

قلاب دوزی

قلابدوزی به دو دسته ساده و ترکیبی تقسیم می شوند:
1-2-1 قلابدوزی ساده : مشهد – لرستان
2-2-1 قلابدوزی ترکیبی به همراه چشمه دوزی، سکمه دوزی و شبکه دوزی: اصفهان – بیرجند
3-2-1 قلابدوزی ترکیبی با نخ گلابتون به همراه پولک، منجوق و مروارید: بندرعباس – قشم – کیش
4-2-1 قلابدوزی ترکیبی به همراه قیطان دوزی و شبه قالی ( برجسته دوزی) : مشهد
5-2-1 قلابدوزی ترکیبی به همراه لندره دوزی و خاتمی: رشت
هم اکنون به شرح هر یک از قلابدوزیها می پردازیم


22 فروردین


22 اردیبهشت 1396


22 اردیبهشت 1396


22 اردیبهشت 1396


23 بهمن 1391