Skip Navigation Links

قلاب دوزی بندر عباس

قلاب دوزی: یکی از شاخه های اصلی دوختهای تزئینی قلاب دوزی ست که پیشینه ایی در تارخ کشورمان دارد با توجه به شواهد و قراین سوزن در گذشته کاربردی به عنوان دوخت لباس و اتصال دو پارچه به هم داشته است و قلاب می توانسب وسیله ای برای تزئین پارچه با مواد مختلف باشد و سوزن در صورت ابزار کمیم در تزئینات بکار گرفته می شده.

قلاب دوزی در گذشته کاربردهای بسیاری داشته است اما آنچه امورزه در کشور ما باقی مانده است شامل قلاب دوزی بندر عباس، رشت، مشهد و اصفهان است.

که در این چهار شهر با توجه به نقوش و رنگ بندی و کاربرد تفاوتهای فاحشی دارند.

قلاب دوزی بندرعباس: این قلاب دوزی فقط با نخ گلابتون انجام می شود و انحصارا بر روی دمپایی شلوار و پیش سینه لباس زنان استان خوزستان نمود دارد این هنر زیبا که با استفاده از کارگاههای ابتدایی(بنام کمه) و قلاب های دست ساز در منطقه رونق دارد در جزایر و شهرهای مختلف در کنار بافت نوارهای شک و دوشک به اسامی و معانی متفاوت بیانگر اصالت این هنر زیبا و ظریف در این استان بوده که خوشبختانه هنوز از رونق کمی و کیفی خوبی برخوردار است.22 اردیبهشت 1396